Digitaliserad utbildning

Digitaliserad utbildning


Internet är framtiden, utan tvekan. Med det sagt vill vi att all utbildningsdata skall vara tillgänglig på enklast möjliga sätt för den som vill ta del av dem – vid konferenser, genom videor och nätpresentationer, mötet och mässor – och öppna data och publicerade analysmetoder ska underlätta för organisationer att komma igång med sin egen innovation driven av data. Här nedan ser du, steg för steg hur arbetet kan läggas upp för att arbeta med utbildningsdata.

Arbetet organiseras längs följande sex arbetspaket.


  1. Upprätta branschstandarder för digitalisering genom datadriven innovation. Identifiera bra svenska exempel, dela ut utmärkelser och skapa uppmärksamhet.
  2. Kartlägga behov för de viktigaste utmaningarna vad gäller tillgång och utnyttjande av data. Lösningsorienterat och tillämpbart.
  3. Etablera svensk dataförvaring, datadelning och öppna data för utbildning.
  4. Ta fram former för utbyte och sammanställning av data.
  5. Genomföra gemensamt pilotprojekt på datadrivna system för att tidigt upptäcka risk för misslyckanden och avhopp i utbildningar; implementerat för grundskola, gymnasium, högskola, fortbildning, komvux och SFI.
  6. Skapa en långsiktig organisationsform för fort evnad av samarbetet efter projektslut. Labbets fortsatta driftsform och huvudman ska bestämmas.


Datans potential


Utbildningssektorn i Sverige har stora möjligheter till förbättringar genom digitalisering med datainsamling och -analys. Samtidigt har vi flera utmaningar såsom sjunkande skolresultat och stöd för nyanlända att lära sig svenska och få utbildning för att få arbete. Dessa utmaningar kräver nytänkande och innovation och det behövs evidens för att skilja ut det som fungerar från bra
men overksamma ansatser.

Genom data kan vi få ett nytt sätt att se hur utbildningsprocessen fungerar: vi kan få en realtidsblick in i undervisningen. Snabbare återkoppling och tydliga orsakssamband kan skynda på förbättringsarbete för att möta behov av högklassig undervisning i alla utbildningssammanhang.

Vi samlar utbildningsaktörer från alla utbildningsbranscher för att driva på användningen av data och för att därigenom förbättra undervisningen i Sverige på bred front.

Utbildningssektorn är underdigitaliserad och har mycket på att vinna genom att utnyttja data som numera samlas in av olika system: frånvaro, betyg, provresultat, användning av nätmaterial och mycket annat. Eftersom det är olika system som används för undervisning och för officiell skoldata
är det viktigt att kunna samla allt så att det går analysera exempelvis skolresultat och frånvaro för att finna tidiga tecken på misslyckanden. Idag är data fragmenterade och det saknas sammanställning av tillgängliga datamängder, metoder och analysverktyg. Ett syfte är att sammanställa och öppna upp data för spridning samt visa på verkningsfulla användningar av
data för bättre undervisning.

Förutom data så ska labbet även dela analysmetoder och sammanställa behov samt ta fram branschstandarder för dataanvändning för utbildning. En viktig poäng är att tillhandahålla data så att datadrivna appar kan stödjas utan att utvecklaren av appen behöver samla in dem. Detta är basen för datadriven innovation. Det går inte säga idag vad de faktiska användningarna blir:
Genom öppna data kan vi släppa loss den kreativiteten.

Visionen är att utveckla en verktygslåda för nationen för olika utbildningsändamål som är tillgängliga för alla.


Utbildningsdata


OBS! Denna hemsida har en ny ägare.

Digitaliseringen av utbildningssektorn leder till att stora mängder data om elever och studenter samlas in. Sådana utbildningsdata kan användas för att förbättra undervisning och utbildning, från individens lärande, till utbildningsprogram och undervisningsmiljöer.

Data ger empiriskt stöd för pedagogiska insatser och jämförelsemått för att sovra fram föredömliga exempel som kan spridas i samhället; data fångar lärmiljöns påverkan; data kan användas i verktyg och appar för såväl studenter som lärare och utbildningsanordnare; utbildningsdata kan driva nödvändig innovation för utbildning.


juni 2023
M T O T F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Copyright © All Rights Reserved.